Krasový víkend v Karpatoch 2005

18. jún 2005—19. jún 2005
Jahodník