Čo je OB?

Orientačný beh je svojím charakterom a rozsahom šport pre všetkých, šport moderný, dynamický, nenáročný s vysokým kondičným a relaxačným účinkom, maximálne spojený s prírodou. Kategórie sú prispôsobené veku a pohlaviu dĺžkou trate a orientačnou náročnosťou. Vekové kategórie začínajú od 10 ročných detí až po tých skôr narodených v kategórii nad 65 rokov.

Úlohou pretekára, ktorý po štarte dostane mapu, je absolvovať čo najrýchlejšie trať zakreslenú v mape. Trať sa skladá z kontrolných stanovíšť, ktoré musí pretekár v lese nájsť v predpísanom poradí, pričom si samostatne volí postup v teréne. Povolená pomôcka je buzola. Víťazí pretekár s najnižším časom. Pravidlá OB, Rady začiatočníkom.

Na Slovensku je zaregistrovaných 35 klubov a oddielov orientačného behu, ktoré sú združené v Slovenskom zväze orientačných športov, členská základňa je 650 členov. SZOŠ organizuje súťaže vo všetkých druhoch orientácie – denný OB, nočný OB, lyžiarsky OB a orientačnú cyklistiku. Verím, že Vás uvedené informácie zaujali a nezostanú bez odozvy. Teším sa na osobné stretnutie s Vami pri pretekoch, či už v diváckej kulise alebo v pretekárskom poli.
S pozdravom „Správny smer!”

Dušan Formanko
predseda oddielu OB
TJ Rapid Bratislava