Naši najlepší

2019

16.2.2019, M-SR v LOB, dlhá trať / EBB – Skalka
Kategória W-17 1.miesto Miklušová Tamara
Kategória M-17 2.miesto Schenk Michal
Kategória W35- 2.miesto Schenková Katarína
Kategória M45- 3.miesto Schenk Róbert
25.5.2019, M-SR v šprinte / SPE – Trnava
Kategória W-18 1.miesto Miklušová Tamara
Kategória W-20 1.miesto Miklušová Tereza
Kategória W 35- 1.miesto Flassiková Zora
Kategória W 60- 1.miesto Vávrová Beáta
Kategória M-20 1.miesto Goldschmidt Tobiáš
Kategória M-20 3.miesto Lovás Dominik
Kategória M 40- 1.miesto Mikluš Marián
Kategória M 60- 1.miesto Jánoška Jozef
Kategória M 65- 3.miesto Vávra Viktor
15.6.2019, M-SR na strednej trati / VZA – Lietava
Kategória W -18 1.miesto Miklušová Tamara
Kategória W 18- 3.miesto Šmelíková Dorota
Kategória W 21- 3.miesto Miklušová Tereza
Kategória W 35- 2.miesto Flassiková Zora
Kategória W 40- 2.miesto Lanátorová Katarína
Kategória W 40- 3.miesto Schenková Katarína
Kategória W 55- 1.miesto Kumová Iva
Kategória W 60- 2.miesto Vávrová Beata
Kategória M 45- 3.miesto Mikluš Marián
Kategória M 50- 2.miesto Šmelík Juraj
27.9.2019, M-SR v nočnom OB / ŠKS – Borinka
Kategória W -18 1.miesto Miklušová Tamara
Kategória M -20 3.miesto Goldschmidt Tobiáš
Kategória M -35 1.miesto Mikluš Marián
Kategória M -50 1.miesto Šmelík Juraj
Kategória M -60 1.miesto Petrinec Milan
Kategória M -60 2.miesto Formanko Dušan
28.9.2019, M-SR v štafetách / ŠKS – Bratislava
Kategória M -18 1.miesto Miklušová Tamara, Schenk Michal, Kubík Maximilián
Kategória W 105 2.miesto Miklušová Dagmar, Vávrová Erika, Lanátorová Katarína
Kategória M 135 3.miesto Šmelík Juraj, Lanátor Tibor, Mikluš Marián
Kategória W 165 2.miesto Iva Kumová, Soňa Mazúrová, Taťjana Jánošková
12.10.2019, M-SR na dlhej trati / H2O – Lučenec
Kategória M 34- 3.miesto Mikluš Marián
Kategória M 50- 2.miesto Šmelík Juraj
Kategória M 70- 1.miesto Šmelík Ľudovít
Kategória W 21- 3.miesto Miklušová Tereza
Kategória W 45- 3.miesto Schenková Katarína
Kategória W 50- 3.miesto Mazúrová Soňa
Kategória W 60- 2.miesto Vávrová Beáta
19.10.2019, M-SR v štafetovom šprinte / VIA – Zvolen
Kategória M/W/M -18 3.miesto Kubík Maxo, Miklušová Tamara, Goldschmidt Tobiáš
Kategória M/W/M 135 3.miesto Šmelík Juraj, Schenková Katarína, Mikluš Marián
Slovenský rebríček jednotlivcov 2019:
Kategória W-18 1.miesto Miklušová Tamara
Kategória W40- 2.miesto Schenková Katarína
Kategória W40- 3.miesto Miklušová Dagmar
Kategória W 60- 1.miesto Vávrová Beata
Kategória M 50- 2.miesto Šmelík Juraj
Kategória M 60- 2.miesto Petrinec Milan
Kategória M 70- 1.miesto Šmelík Ľudovít

2018

17.2.2018, M-SR v LOB, dlhá trať / EBB – Skalka
Kategória M -17 2.miesto Schenk Michal
18.2.2018, M-SR v LOB, štafety / EBB – Skalka
Kategória M -18 3.miesto Schenk Michal, Schenk Jakub
Kategória M 90 3.miesto Schenková Katarína, Schenk Róbert
2.6.2018, M-SR na strednej trati / Sokol Kysak – Lemešany
Kategória W -18 1.miesto Miklušová Tamara
Kategória W 21- 3.miesto Miklušová Tereza
Kategória M -18 3.miesto Goldschmidt Tobiáš
Kategória M 60- 2.miesto Petrinec Milan
Kategória M 65- 2.miesto Šmelík Ľudovít
3.6.2018, M-SR v štafetách / Sokol Kysak – Lemešany
Kategória W -19 3.miesto Miklušová Tamara, Miklušová Tereza, Šmelíková Dorota
Kategória W 105 2.miesto Lanátorová Katarína, Miklušová Dagmar, Schenková Katarína
Kategória M 135 1.miesto Šmelík Juraj, Lanátor Tibor, Mikluš Marián
Kategória M 165 3.miesto Mazúr Milan, Formanko Dušan, Petrinec Milan
16.6.2018, M-SR v šprinte / Kobra Bratislava – Šamorín
Kategória W-12 3.miesto Eliášová Hana
Kategória W-18 1.miesto Miklušová Tamara
Kategória W 35- 3.miesto Flassiková Zora
Kategória W 40- 2.miesto Miklušová Dagmar
Kategória W 60- 1.miesto Vávrová Beáta
Kategória M-12 1.miesto Šmelík Daniel
Kategória M-18 2.miesto Goldschmidt Tobiáš
Kategória M-20 2.miesto Lovás Dominik
Kategória M-20 3.miesto Paško Michal
Kategória M 35- 3.miesto Mikluš Marián
Kategória M 40- 1.miesto Šabo Mikuláš
Kategória M 50- 1.miesto Šmelík Juraj
Kategória M 60- 3.miesto Petrinec Milan
Kategória M 65- 2.miesto Šmelík Ľudovít
16.9.2018, M-SR na dlhej trati / TJ Slávia Žilinská univer. Žilina, Kladky, okr. Prostějov, ČR
Kategória M -18 2.miesto Goldschmidt Tobiáš
Kategória M 40- 3.miesto Šabo Mikuláš
Kategória M 65- 3.miesto Vávra Viktor
Kategória W 60- 1.miesto Vávrová Beáta
21.9.2018, M-SR v nočnom OB / ŠKS Bratislava – Nová Bošáca-Grúň
Kategória W -18 1.miesto Šmelíková Dorota
Kategória M -20 3.miesto Lovás Dominik
Kategória M -35 1.miesto Mikluš Marián
Kategória M -50 3.miesto Šmelík Juraj
Kategória M -65 1.miesto Šmelík Ľudovít
23.9.2018, M-SR v štafetovom šprinte dvojíc / ŠKS Bratislava – Nové Mesto nad Váhom
Kategória M/W -18 1.miesto Miklušová Tamara, Schenk Michal
Kategória M/W 19- 2.miesto Miklušová Tereza, Goldschmidt
Kategória M/W 35- 3.miesto Schenková Katarína, Šmelík Juraj
Slovenský rebríček jednotlivcov 2018:
Kategória W-12 3.miesto Eliášová Hana
Kategória W-18 1.miesto Miklušová Tamara
Kategória W-20 1.miesto Miklušová Tereza
Kategória W 60- 1.miesto Vávrová Beata
Kategória M-18 1.miesto Goldschmidt Tobiáš
Kategória M-20 2.miesto Lovás Dominik
Kategória M 35- 1.miesto Marián Mikluš
Kategória M 60- 3.miesto Petrinec Milan
Kategória M 65- 1.miesto Šmelík Ľudovít
26.6.-1.7.2018, Majstrovstvá sveta, Nagykovácsi – Maďarsko
Kategória W 55- 4.miesto Jánošková Taťjana – stredná trať
Kategória W 55- 5.miesto Jánošková Taťjana – hromadný štart
28.6.-1.7.2018, Majstrovstvá Európy Dorastu, Tarnovo – Bulharsko
Kategória W-16 2.miesto Miklušová Tamara – šprint

2017

4.2.2017, M-SR v LOB, stredná trať / AŠK Pezinok – Baba
Kategória W -20 1.miesto Miklušová Tamara
Kategória W -20 2.miesto Šmelíková Dorota
Kategória W -20 3.miesto Miklušová Tereza
Kategória W 40- 1.miesto Miklušová Dagmar
Kategória M 40- 3.miesto Šmelík Juraj
18.2.2017, M-SR v LOB, dlhá trať / EBB – Skalka
Kategória W -17 1.miesto Miklušová Tamara
Kategória W -17 2.miesto Šmelíková Dorota
Kategória M 45- 3.miesto Šmelík Juraj
Kategória M 55- 2.miesto Mazúr Milan
19.2.2017, M-SR v LOB, štafety / EBB – Skalka
Kategória M -18 1.miesto Miklušová Tamara, Šmelíková Dorota
Kategória M 45- 2.miesto Šmelík Juraj, Mikluš Marián
6.5.2017, M-SR v nočnom OB / TJ Rapid Bratislava – Jahodník
Kategória W -18 1.miesto Miklušová Tamara
Kategória M -18 2.miesto Goldschmidt Tobiáš
3.6.2016, M-SR na strednej trati / Sokol Kysak – Kysak
Kategória W -18 1.miesto Miklušová Tamara
Kategória W -18 2.miesto Šmelíková Dorota
Kategória W 21- 1.miesto Miklušová Tereza
Kategória W 40- 2.miesto Miklušová Dagmar
Kategória W 45- 3.miesto Pánková Martina
Kategória W 55- 2.miesto Kumová Iva
Kategória W 60- 1.miesto Vávrová Beata
Kategória M -18 3.miesto Goldschmidt Tobiáš
Kategória M 35- 3.miesto Mikluš Marián
Kategória M 40- 3.miesto Eliáš Michal
Kategória M 50- 2.miesto Šmelík Juraj
Kategória M 65- 1.miesto Šmelík Ľudovít
4.6.2017, M-SR v štafetách / Sokol Kysak – Kysak
Kategória W -18 1.miesto Miklušová Tamara, Šmelíková Dorota, Miklušová Tereza
Kategória W 165 1.miesto Kumová Iva, Mazúrová Soňa, Vávrová Beata
Kategória M 135 3.miesto Mazúr Milan, Formanko Dušan, Petrinec Milan
Kategória M 165 3.miesto Štubňa Ján, Šmelík Ľudovít, Šmelík Juraj
15.9.2017, M-SR v šprinte / ATU Košice – Košice
Kategória W-18 1.miesto Šmelíková Dorota
Kategória W-16 2.miesto Miklušová Tamara
Kategória W-21 2.miesto Miklušová Tereza
Kategória W 40- 1.miesto Miklušová Dagmar
Kategória W 40- 2.miesto Schenková Katarína
Kategória W 45- 2.miesto Pánková Martina
Kategória W 55- 3.miesto Kumová Iva
Kategória W 60- 3.miesto Vávrová Beata
Kategória M -18 1.miesto Goldschmidt Tobiáš
Kategória M 50- 3.miesto Šmelík Juraj
Kategória M 65- 2.miesto Šmelík Ľudovít
16.9.2016, M-SR na dlhej trati / ATU Košice – Košice
Kategória W -18 1.miesto Šmelíková Dorota
Kategória W -18 2.miesto Miklušová Tamara
Kategória W -21 2.miesto Miklušová Tereza
Kategória M -18 2.miesto Goldschmidt Tobiáš
Kategória M 35- 2.miesto Mikluš Marián
Kategória M 50- 3.miesto Šmelík Juraj
Kategória M 70- 1.miesto Šmelík Ľudovít
15.10.2017, M-SR v štafetovom šprinte dvojíc / ŠKS Bratislava – Kremnica
Kategória M/W -18 2.miesto Miklušová Tamara, Lovás Dominik
Slovenský rebríček jednotlivcov 2017
Kategória W-18 1.miesto Miklušová Tamara
Kategória W-18 2.miesto Šmelíková Dorota
Kategória W-20 3.miesto Matejíčková Lucia
Kategória W 21- 2.miesto Miklušová Tereza
Kategória W 55- 1.miesto Kumová Iva
Kategória W 60- 1.miesto Vávrová Beata
Kategória M-18 1.miesto Goldschmidt Tobiáš
Kategória M-20 2.miesto Rybár Samuel
Kategória M 35- 2.miesto Lanátor Tibor
Kategória M 70- 1.miesto Šmelík Ľudovít
Pohár predsedu SZOŠ (kat. M,W-12 a M,W-14)
6. miesto
Slovenský rebríček klubových družstiev (kat. M,W-12 až W 65- a M 70-)
3. miesto

2016

11.6.2016, M-SR v šprinte / Slávia ŽU – Žilina
Kategória W-16 1.miesto Miklušová Tamara
Kategória W-16 2.miesto Šmelíková Dorota
Kategória W-18 3.miesto Matejíčková Lucia
Kategória W-20 1.miesto Miklušová Tereza
Kategória W 40- 3.miesto Schenková Katarína
Kategória W 55- 2.miesto Vávrová Beata
Kategória M 45- 2.miesto Šmelík Juraj
Kategória M 65- 1.miesto Šmelík Ľudovít
25.6.2016, M-SR na strednej trati / ŠK H2O – Malachov-Ortúty
Kategória W -14 1.miesto Miklušová Tamara
Kategória W -16 2.miesto Šmelíková Dorota
Kategória W 40- 3.miesto Miklušová Dagmar
Kategória W 55- 2.miesto Vávrová Beata
Kategória M 40- 3.miesto Mikluš Marián
Kategória M 55- 3.miesto Štubňa Ján
Kategória M 65- 3.miesto Vávra Viktor
Kategória M 70- 1.miesto Šmelík Ľudovít
26.6.2016, M-SR v štafetách / ŠK H2O – Malachov-Ortúty
Kategória W -14 1.miesto Miklušová Tamara, Šmelíková Dorota
Kategória W 35- 2.miesto Schenková Katarína, Lanátorová Katarína, Miklušová Dagmar
Kategória W 45- 3.miesto Pánková Martina, Mazúrová Soňa, Vávrová Beata
Kategória M -18 2.miesto Goldschmidt Tobiáš, Lovás Dominik, Schenk Jakub
Kategória M 55- 2.miesto Petrinec Milan, Formanko Dušan, Šmelík Ľudovít
3.9.2016, M-SR v nočnom OB / Slávia EUMB – Skalka
Kategória M -16 3.miesto Goldschmidt Tobiáš
Kategória M -20 2.miesto Lovás Dominik
Kategória M 50- 3.miesto Mazúr Milan
4.9.2016, M-SR v štafetovom šprinte dvojíc / Slávia EUMB – Skalka
Kategória M/W -18 2.miesto Miklušová Tamara, Lovás Dominik
Kategória M/W 55- 2.miesto Vávrová Beata, Petrinec Milan
24.9.2016, M-SR na dlhej trati / ATU Košice – Silica
Kategória W -16 1.miesto Šmelíková Dorota
Kategória W -16 2.miesto Miklušová Tamara
Kategória W -18 1.miesto Matejíčková Lucia
Kategória W -20 2.miesto Miklušová Tereza
Kategória W 55- 2.miesto Vávrová Beata
Kategória M -16 2.miesto Goldschmidt Tobiáš
Kategória M 45- 3.miesto Šmelík Juraj
Kategória M 55- 3.miesto Štubňa Ján
Kategória M 65- 3.miesto Vávra Viktor
Slovenský rebríček jednotlivcov 2016
Kategória W-16 1.miesto Šmelíková Dorota
Kategória W-16 2.miesto Miklušová Tamara
Kategória W-18 1.miesto Matejíčková Lucia
Kategória W 21- 3.miesto Miklušová Tereza
Kategória W 40- 3.miesto Schenková Katarína
Kategória W 55- 2.miesto Vávrová Beata
Kategória M-16 2.miesto Goldschmidt Tobiáš
Kategória M 35- 3.miesto Mikluš Marián
Kategória M 45- 2.miesto Šmelík Juraj
Kategória M 55- 3.miesto Štubňa Ján
Kategória M 45- 2.miesto Vávra Viktor
Kategória M 70- 1.miesto Šmelík Ľudovít
27.8.2016, MS PO v štafetách / Stomstadt-Tanum, Švédsko
1.miesto Furucz D., Mikluš M., Furucz J.
Pohár predsedu SZOŠ (kat. M,W-12 a M,W-14)
8. miesto
Slovenský rebríček klubových družstiev (kat. M,W-12 až W 65- a M 70-)
3. miesto

2015

12.6.2015, M-SR v nočnom OB / TJ Rapid Bratislava – Lozorno
Kategória W -18 1.miesto Šmelíková Tereza
13.6.2015, M-SR v štafetovom šprinte dvojíc / TJ Rapid Bratislava – Lozorno
Kategória M/W -14 3.miesto Šmelíková Dorota, Schenk Michal
Kategória M/W -18 2.miesto Šmelíková Tereza, Rybár Samuel
19.9.2015, M-SR na dlhej trati / TJ Slávia Žilina – Kunerád
Kategória W -14 2.miesto Šmelíková Dorota
Kategória W -14 3.miesto Miklušová Tamara
Kategória W -16 1.miesto Miklušová Tereza
Kategória W -18 1.miesto Šmelíková Tereza
Kategória W 55- 1.miesto Vávrová Beata
Kategória M 45- 2.miesto Šmelík Juraj
Kategória M 55- 3.miesto Štubňa Ján
Kategória M 65- 2.miesto Vávra Viktor
16.5.2015, M-SR na strednej trati / ATU Košice – Rudná
Kategória W -14 1.miesto Miklušová Tamara
Kategória W -16 2.miesto Miklušová Tereza
Kategória W -55 1.miesto Vávrová Beata
17.5.2015, M-SR v štafetách / ATU Košice – Košice
Kategória W -18 2.miesto Matejíčková Lucia, Miklušová Tamara, Miklušová Tereza
Kategória W 35- 2.miesto Miklušová Dagmar, Lanátorová Katarína, Schenková Katarína
Kategória W 35- 3.miesto Pánková Martina, Kumová Iva, Vávrová Beata
Kategória M 35- 3.miesto Mikluš Marián, Mazúr Milan, Lanátor Tibor
24.10.2015, M-SR v šprinte / ŠK Sandberg – Kremnica
Kategória W-14 3.miesto Šmelíková Dorota
Kategória W-16 2.miesto Miklušová Tereza
Kategória W-18 2.miesto Šmelíková Tereza
Kategória W 55- 3.miesto Vávra Viktor
Slovenský rebríček jednotlivcov 2015
Kategória W-14 1.miesto Miklušová Tamara
Kategória W-14 2.miesto Šmelíková Dorota
Kategória W-16 1.miesto Miklušová Tereza
Pohár predsedu SZOŠ /žiaci do 14 rokov/
4. miesto
Slovenský rebríček klubových družstiev
3. miesto

2014

8.11.2014, M-SR v nočnom OB / Ekonóm Banská Bystrica – Môlča
Kategória W -16 1.miesto Šmelíková Tereza
Kategória W -16 2.miesto Šmelíková Dorota
Kategória M 35- 1.miesto Mikluš Marián
Kategória M 45- 1.miesto Šmelík Juraj
19.10.2014, M-SR na dlhej trati / ŠK Sandberg – Marianka
Kategória W -14 1.miesto Šmelíková Dorota
Kategória W -14 2.miesto Miklušová Tamara
Kategória W -16 2.miesto Miklušová Tereza
Kategória W -18 2.miesto Šmelíková Tereza
Kategória W 50- 2.miestO Jánošková Taťjana
Kategória M 70- 1.miesto Šmelík Ľudovít
18.10.2014, M-SR v štafetovom šprinte dvojíc / ŠK Sandberg – Líščie údolie
Kategória M/W -18 3.miesto Rybár Samuel, Miklušová Tereza
11.5.2014, M-SR v štafetách / ATU Košice – Izra
Kategória M -18 3.miesto Šmelíková Tereza, Miklušová Tereza, Rybár Samuel
Kategória M 35- 3.miesto Šmelík Juraj, Schenk Róbert, Mikluš Marián
Kategória W 35- 2.miesto Miklušová Dagmar, Lanátorová Katarína, Schenková Katarína
Kategória W 45- 1.miesto Vávrová Beata, Kumová Iva, Mazúrová Soňa
10.5.2014, M-SR v šprinte / ATU Košice – Izra
Kategória W -14 1.miesto Miklušová Tamara
Kategória W -16 1.miesto Miklušová Tereza
Kategória W -35 3.miesto Miklušová Dagmar
Kategória W -45 2.miesto Mazúrová Soňa
Kategória W -55 2.miesto Vávrová Beata
Kategória M -45 1.miesto Šmelík Juraj
Kategória M -55 3.miesto Petrinec Milan
10.5.2014, M-SR na strednej trati / ATU Košice – Izra
Kategória W -14 3.miesto Miklušová Tamara
Kategória W -16 1.miesto Šmelíková Tereza
Kategória W -16 2.miesto Miklušová Tereza
Kategória W -35 3.miesto Schenková Katarína
Slovenský rebríček jednotlivcov 2014
Kategória W-14 1.miesto Miklušová Tamara
Kategória W-14 3.miesto Šmelíková Dorota
Kategória W-16 1.miesto Miklušová Tereza
Kategória W-18 3.miesto Šmelíková Tereza
Kategória W 55- 1.miesto Vávrová Beata
Kategória M 45- 1.miesto Šmelík Juraj
Kategória M 65- 1.miesto Šmelík Ľudovít
Kategória M 70- 1.miesto Šmelík Ľudovít
Pohár predsedu SZOŠ /žiaci do 14 rokov/
4.miesto
Slovenský rebríček klubových družstiev /dospelí/
2.miesto

2013

5.10.2013, M-SR na dlhej trati / TJ Sokol Pezinok – Dubová
Kategória M 35- 2. miesto Mikluš Marián
Kategória M 45- 3. miesto Šmelík Juraj
Kategória M 60- 1. miesto Vávra Viktor
Kategória M 65- 3. miesto Šmelík Ľudovít
Kategória W -14 1. miesto Miklušová Tamara
Kategória W -16 1. miesto Miklušová Tereza
Kategória W -16 3. miesto Hrabošová Magda
Kategória W 35- 2. miesto Schenková Katarína
Kategória W 40- 2. miesto Šmelíková Hana
Kategória W 45- 2. miesto Mazúrová Soňa
Kategória W 55- 1. miesto Vávrová Beata
14.9.2013, M-SR v šprintových štafetách / Akademik TU Košice – Silica
Kategória M,W 14 1. miesto Schenk Jakub, Miklušová Tereza
Kategória M,W 16 2. miesto Rybár Samuel, Schenková Tereza
Kategória M,W 18 3. miesto Hraboš Matej, Hrabošová Magda
Kategória M,W 45 2. miesto Mazúr Milan, Mazúrová Soňa
Kategória M,W 55 2. miesto Štubňa Ján, Vávrová Beata
14.9.2013, M-SR v šprinte / Akademik TU Košice – Silica
Kategória M -16 3. miesto Rybár Samuel
Kategória M -18 3. miesto Hraboš Matej
Kategória W -14 1. miesto Miklušová Tamara
Kategória W -14 3. miesto Šmelíková Dorota
Kategória W -16 1. miesto Šmelíková Tereza
Kategória W -16 3. miesto Miklušová Tereza
Kategória W 45- 1. miesto Mazúrová Soňa
Kategória W 45- 2. miesto Kumová Iva
Kategória W 55- 2. miesto Vávrová Beata
13.9.2013, M-SR v nočnom OB / Akademik TU Košice – Silica
Kategória M 55- 1. miesto Formanko Dušan
Kategória W -16 1. miesto Hrabošová Magda
Kategória W -16 2. miesto Šmelíková Tereza
Kategória W -16 3. miesto Miklušová Tereza
Kategória W 35- 2. miesto Šmelíková Hana
Kategória W 45- 1. miesto Vávrová Beata
1.6.2013, M-SR na strednej trati / HADVEO Banská Bystrica – Ortúty
Kategória M -18 3. miesto Hraboš Matej
Kategória M 45- 2. miesto Šmelík Juraj
Kategória W -16 1. miesto Šmelíková Tereza
Kategória W -55 2. miesto Vávrová Beata
Slovenský rebríček jednotlivcov 2013
Kategória M-18 3.miesto Hraboš Matej
Kategória M35- 2.miesto Mikluš Marián
Kategória M45- 2.miesto Šmelík Juraj
Kategória M60- 3.miesto Vávra Viktor
Kategória M65- 1.miesto Šmelík Ľudovít
Kategória M70- 1.miesto Šmelík Ľudovít
Kategória W-12 3.miesto Šmelíková Dorota
Kategória W-14 1.miesto Miklušová Tamara
Kategória W-14 2.miesto Šmelíková Dorota
Kategória W-16 1.miesto Šmelíková Tereza
Kategória W-16 1.miesto Miklušová Tereza
Kategória W35- 3.miesto Schenková Katarína
Kategória W40- 2.miesto Šmelíková Hana
Kategória W45- 1.miesto Mazúrová Soňa
Kategória W50- 3.miesto Kumová Iva
Kategória W55- 1.miesto Vávrová Beata
Pohár predsedu SZOŠ /žiaci do 14 rokov/
2.miesto
Slovenský rebríček klubových družstiev /dospelí/
2.miesto

2012

23.9.2012, M-SR v štafetovom OB / AŠK Pezinok – Pezinská baba
Kategória M -14 2. miesto Miklušová Tamara, Miklušová Tereza
Kategória W -18 2. miesto Schenková Tereza, Šmelíková Tereza, Hrabošová Magdaléna
Kategória W 35- 1. miesto Šmelíková Hana, Miklušová Dagmar, Schenková Katarína
Kategória W 45- 1. miesto Vávrová Beata, Kumová Iva, Mazúrová Soňa
22.9.2012, M-SR v OB na dlhej trati / AŠK Pezinok – Pezinská baba
Kategória M -20 2. miesto Hraboš Matej
Kategória M 40- 2. miesto Šmelík Juraj
Kategória M 60- 3. miesto Vávra Viktor
Kategória W -14 1. miesto Miklušová Tereza
Kategória W -14 2. miesto Šmelíková Dorota
Kategória W -14 3. miesto Miklušová Tamara
Kategória W -16 3. miesto Šmelíková Tereza
Kategória W -35 3. miesto Schenková Katarína
Kategória W -40 2. miesto Šmelíková Hana
Kategória W -45 2. miesto Mazúrová Soňa
Kategória W -50 2. miesto Kumová Iva
15.9.2012, M-SR v šprinte / Klub OB Martin – Martin
Kategória M 35- 3. miesto Šmelík Juraj
Kategória W -16 1. miesto Miklušová Tereza
Kategória W -35 3. miesto Šmelíková Hana
Kategória W -45 3. miesto Kumová Iva
Kategória W -55 3. miesto Vávrová Beata
14.9.2012, M-SR v nočnom OB / Klub OB Martin – Mošovce
Kategória M 35- 1. miesto Mikluš Marián
Kategória W 45- 1. miesto Vávrová Beata
Kategória W 45- 3. miesto Kumová Iva
5.5.2012, M-SR na krátkej trati / Slávia Žilina- Hrčava
Kategória M -18 1. miesto Hraboš Matej (bez titulu, iba 2 štartujúci)
Kategória W -16 3. miesto Hrabošová Magda
Kategória W -35 3. miesto Šmelíková Hana
Slovenský rebríček jednotlivcov 2012
Kategória M-18 1.miesto Hraboš Matej
Kategória M-20 3.miesto Jánoška Tomáš
Kategória M35- 1.miesto Mikluš Marián
Kategória M40- 3.miesto Šmelík Juraj
Kategória M60- 1.miesto Šmelík Ľudovít
Kategória M60- 3.miesto Vávra Viktor
Kategória W-12 1.miesto Miklušová Tamara
Kategória W-12 2.miesto Šmelíková Dorota
Kategória W-14 1.miesto Miklušová Tereza
Kategória W-14 2.miesto Hrabošová Magdaléna
Kategória W-14 3.miesto Šmelíková Tereza
Kategória W35- 1.miesto Šmelíková Hana
Kategória W35- 2.miesto Schenková Katarína
Kategória W45- 3.miesto Mazúrová Soňa
Kategória W50- 2.miesto Kumová Iva
Kategória W50- 3.miesto Jánošková Taťjana
Kategória W55- 1.miesto Vávrová Beata
Pohár predsedu SZOŠ /žiaci do 14 rokov/
1.miesto
Slovenský rebríček klubových družstiev /dospelí/
2.miesto

2011

1.10.2011, M-SR v nočnom OB / TJ Slávia Farmaceut Bratislava – Záhorská Bystrica
Kategória M -16 1. miesto Hraboš Matej
Kategória M 55- 1. miesto Šmelík Ľudovít
Kategória W -16 1. miesto Šmelíková Tereza
Kategória W 55- 1. miesto Vávrová Beata
Kategória M -16 2. miesto Šmelík Martin
Kategória M 35- 2. miesto Šmelík Juraj
Kategória W 21- 2. miesto Vávrová Veronika
Kategória M -18 3. miesto Jánoška Tomáš
Kategória M 45- 3. miesto Mazúr Milan
Kategória W 35- 3. miesto Šmelíková Hana
11.9.2011, M-SR v štafetovom OB / Kobra Bratislava – Malinová
Kategória M -18 1. miesto Šmelík Martin, Jánoška Tomáš, Hraboš Matej
Kategória M -14 2. miesto Šmelíková Tereza, Hrabošová Magdaléna, Miklušová Tereza
Kategória W 19- 3. miesto Vávrová Veronika, Šmelíková Lucia, Kátlovská Zora
Kategória W 35- 3. miesto Šmelíková Hana, Schenková Katarína, Šmelíková Jana
10.9.2011, M-SR na krátkej trati / Kobra Bratislava – Malinová
Kategória W 50- 1. miesto Vávrová Beata
Kategória W 45- 2. miesto Kumová Iva
Kategória M -16 3. miesto Šmelík Martin
Kategória M 55- 3. miesto Šmelík Ľudovít
Kategória W -16 3. miesto Šmelíková Tereza
Kategória W 21- 3. miesto Vávrová Veronika
Kategória W 35- 3. miesto Schenková Katarína
Kategória W 45- 3. miesto Mazúrová Soňa
3.9.2011, M-SR na klasickej trati/ TJ Ekonóm Banská Bystrica – Skalka
Kategória M -16 1. miesto Hraboš Matej
Kategória M 60- 1. miesto Šmelík Ľudovít
Kategória W -14 1. miesto Miklušová Tereza
Kategória W 55- 1. miesto Vávrová Beata
Kategória M -16 2. miesto Šmelík Martin
Kategória M 35- 2. miesto Mikluš Marián
Kategória W -14 2. miesto Hrabošová Magdaléna
Kategória W 40- 2. miesto Šmelíková Jana
Kategória M 40- 3. miesto Šmelík Juraj
Kategória M 50- 3. miesto Štubňa Ján
Kategória W -14 3. miesto Šmelíková Tereza
Kategória W 40- 3. miesto Šmelíková Hana
4.6.2011, M-SR v šprinte / KOB Sokol Pezinok/Pezinok
Kategória M -16 1. miesto Šmelík Martin
Kategória W 55- 1. miesto Vávrová Beata
Kategória W 35- 2. miesto Šmelíková Jana
Kategória W 45- 3. miesto Kumová Iva
Slovenský rebríček jednotlivcov 2011
Kategória M -12 3. miesto Schenk Jakub
Kategória M -16 1. miesto Šmelík Martin
Kategória M -16 3. miesto Hraboš Matej
Kategória M 40- 3. miesto Šmelík Juraj
Kategória M 50- 2. miesto Petrinec Milan
Kategória M 60- 3. miesto Vávra Viktor
Kategória M 65- 1. miesto Šmelík Ľudovít
Kategória W -12 1. miesto Miklušová Tereza
Kategória W -12 2. miesto Šmelíková Tereza
Kategória W -14 1. miesto Hrabošová Magdaléna
Kategória W 35- 3. miesto Schenková Katarína
Kategória W 40- 3. miesto Šmelíková Jana
Kategória W 45- 3. miesto Kumová Iva
Kategória W 55- 1. miesto Vávrová Beata
Pohár predsedu SZOŠ /žiaci do 14 rokov/
1.miesto
Slovenský rebríček klubových družstiev /dospelí/
2.miesto

2010

9.10.2010, M-SR na klasickej trati/ TJ Slávia Farmaceut Bratislava – Záhorská Bystrica
Kategória M 40- 2. miesto Šmelík Ján
Kategória M 60- 2. miesto Šmelík Ľudovít
Kategória W -14 2. miesto Hrabošová Magdaléna
Kategória W 35- 2. miesto Schenková Katarína
Kategória W 40- 2. miesto Šmelíková Hana
Kategória W 45- 2. miesto Mazúrová Soňa
Kategória M 60- 3. miesto Vávra Viktor
Kategória W 21- 3. miesto Vávrová Veronika
Kategória W 35- 3. miesto Miklušová Dagmar
Kategória W 40- 3. miesto Šmelíková Jana
Kategória W 45- 3. miesto Kumová Iva
Kategória W 50- 3. miesto Vávrová Beata
12.9.2010, M-SR v štafetovom OB / TJ Slávia Ekonóm Banská Bystrica – Skalka
Kategória M -14 1. miesto Šmelíková Tereza, Miklušová Tereza, Šmelík Martin
Kategória M -18 1. miesto Lečko Lukáš, Hraboš Matej, Petrinec Mário
Kategória W 35- 2. miesto Šmelíková Hana, Šmelíková Jana, Schenková Katarína
Kategória M 35- 3. miesto Šmelík Juraj, Mikluš Marián, Šmelík Ján
10.9.2010, M-SR v nočnom OB / Klub orientačného behu Martin – Mošovce
Kategória M -18 1. miesto Petrinec Mário
Kategória M 55- 1. miesto Šmelík Ľudovít
Kategória W 35- 1. miesto Šmelíková Hana
Kategória M -16 2. miesto Šmelík Martin
Kategória W 45- 2. miesto Kumová Iva
Kategória M -16 3. miesto Hraboš Matej
29.5.2010, M-SR v šprinte / Kobra Bratislava – Sliač
Kategória W 45- 2. miesto Vávrová Beata
Kategória M -16 3. miesto Šmelík Martin
Kategória M 55- 3. miesto Šmelík Ľudovít
Kategória W 35- 3. miesto Šmelíková Hana
Kategória W 45- 3. miesto Kumová Iva
1.5.2010, M-SR na krátkej trati / Akademik TU Košice – Jahodná
Kategória W 35- 2. miesto Šmelíková Hana
Kategória W 45- 2. miesto Mazúrová Soňa
Slovenský rebríček jednotlivcov 2010
Kategória M -16 3. miesto Šmelík Martin
Kategória M 40- 3. miesto Šmelík Ján
Kategória M 65- 1. miesto Šmelík Ľudovít
Kategória W -12 1. miesto Miklušová Tereza
Kategória W -12 2. miesto Šmelíková Tereza
Kategória W -12 3. miesto Hrabošová Magdaléna
Kategória W 21- 3. miesto Vávrová Veronika
Kategória W 35- 3. miesto Schenková Katarína
Kategória W 40- 1. miesto Šmelíková Hana
Kategória W 40- 3. miesto Šmelíková Jana
Kategória W 45- 1. miesto Kumová Iva
Kategória W 45- 2. miesto Mazúrová Soňa
Kategória W 50- 1. miesto Vávrová Beata
Pohár predsedu SZOŠ /žiaci do 14 rokov/
1. miesto
Slovenský rebríček klubových družstiev /dospelí/
2. miesto

2009

11.10.2009, M-SR v štafetovom OB / Klub orientačného behu Martin – Rakša
Kategória M -14 1. miesto Hraboš Matej, Hrabošová Magdaléna, Šmelík Martin
Kategória W -14 3. miesto Miklušová Tereza, Schenková Tereza, Šmelíková Tereza
Kategória W 21- 3. miesto Vávrová Veronika, Šmelíková Lucia, Kátlovská Zora
Kategória W 35- 3. miesto Šmelíková Hana, Vávrová Beata, Šmelíková Jana
10.10.2009, M-SR na klasickej trati / Klub orientačného behu Martin – Rakša
Kategória M -14 1. miesto Šmelík Martin
Kategória M 60- 1. miesto Šmelík Ľudovít
Kategória W 50- 1. miesto Vávrová Beata
Kategória W -14 2. miesto Miklušová Tereza
Kategória W 40- 2. miesto Šmelíková Jana
Kategória W 45- 2. miesto Kumová Iva
26.9.2009, M-SR na krátkej trati / Klub orientačného behu Sokol Kysak – Drieňov
Kategória M 55- 1. miesto Šmelík Ľudovít
Kategória W 45- 2. miesto Vávrová Beata
Kategória M -16 3. miesto Šmelík Martin
Kategória W 45- 3. miesto Kumová Iva
25.9.2009, M-SR v nočnom OB / Klub orientačného behu Sokol Kysak – Drieňov
Kategória W 45- 1. miesto Vávrová Beata
Kategória M -16 2. miesto Hraboš Matej
Kategória W 21- 2. miesto Vávrová Veronika
Kategória W 45- 2. miesto Kumová Iva
Kategória M -16 3. miesto Jánoška Tomáš
Kategória M 35- 3. miesto Šmelík Juraj
Kategória W 35- 3. miesto Šmelíková Hana
13.6.2009, M-SR v šprinte / Klub orientačných športov Ružomberok – Lazisko
Kategória M -16 2. miesto Šmelík Martin
Kategória M -18 3. miesto Mazúr Tomáš
Kategória M 55- 3. miesto Šmelík Ľudovít
Kategória W 45- 3. miesto Kumová Iva
Pohár predsedu SZOŠ /žiaci do 14 rokov/
1. miesto
Slovenský rebríček klubových družstiev /dospelí/
2. miesto

2008

25.8.2008, Majstrovstvá sveta v OC / Poľsko
Trať šprint 1. miesto Bajtošová Hana
13.9.2008, M-SR v šprinte / Farmaceut Bratislava – Ovsište
Kategória M 55- 2. miesto Šmelík Ľudovít
Kategória W 35- 3. miesto Šmelíková Jana
13.9.2008, M-SR v nočnom OB / TJ Rapid Bratislava – Krasňany
Kategória M-16 1. miesto Petrinec Mário
14.9.2008, M-SR na krátkej trati / TJ Rapid Bratislava – Krasňany
Kategória W 45- 1. miesto Kumová Iva
Kategória W 35- 2. miesto Šmelíková Jana
Kategória M 55- 3. miesto Šmelík Ľudovít
18.10.2008, M-SR na klasickej trati / Akaemik TU Košice – Plešivecká planina
Kategória M 60- 1. miesto Šmelík Ľudovít
Kategória W 45- 1. miesto Kumová Iva
Kategória W 40- 2. miesto Šmelíková Jana
Kategória M 50- 3. miesto Petrinec Milan
Kategória W 40- 3. miesto Mazúrová Soňa
19.10.2008, M-SR v štafetovom OB / Akademik TU Košice – Plešivecká planina
Kategória W 35- 3. miesto Kumová Iva, Mazúrová Soňa, Šmelíková Jana
Pohár predsedu SZOŠ /žiaci do 14 rokov/
2. miesto
Slovenský rebríček klubových družstiev /dospelí/
2. miesto

2007

26.5.2007, M-SR na krátkej trati / Akademik TU Košice – Herľany
Kategória W 45- 2. miesto Kumová Iva
Kategória M 45- 3. miesto Mazúr Milan
27.5.2007, M-SR v štafetovom OB / Akademik TU Košice – Herľany
Kategória M 45- 2. miesto Mazúr Milan, Formanko Dušan, Petrinec Milan
Kategória W 35- 2. miesto Šmelíková Hana, Kumová Iva, Šmelíková Jana
Kategória M-14 3. miesto Šmelík Martin, Hraboš Matej, Jánoška Tomáš
1.9.2007, M-SR v šprinte / Kobra Bratislava – Svätý Jur
Kategória M 55- 2. miesto Šmelík Ľudovít
Kategória W 35- 3. miesto Šmelíková Hana
28.9.2007, M-SR v nočnom OB / Ekonóm Ban.Bystrica – Ružomberok
Kategória W 45- 2. miesto Kumová Iva
29.9.2007, M-SR na klasickej trati / Slávia ŽU Žilina – Ružomberok Hrabovo
Kategória M-20 1. miesto Mazúr Martin
Kategória M 60- 1. miesto Šmelík Ľudovít
Kategória W 45- 1. miesto Kumová Iva
Kategória W 35- 2. miesto Šmelíková Jana
Kategória W 40- 3. miesto Mazúrová Soňa
6.-7.8.2007, Majstrovstvá sveta v OC / Nové Město na Moravě – ČR
Trať middle 2. miesto Bajtošová Hana
Trať sprint 3. miesto Bajtošová Hana
Pohár predsedu SZOŠ /žiaci do 14 rokov/
3. miesto
Slovenský rebríček klubových družstiev /dospelí/
3. miesto

2006

17.6.2006, M-SR na krátkej trati / Ekonóm Ban.Bystrica
Kategória W 21- 1. miesto Bajtošová Hana
18.6.2006, M-SR v štafetovom OB / Ekonóm Ban.Bystrica
Kategória W 35- 2. miesto Šmelíková Barbora, Šmelíková Hana, Šmelíková Jana
Kategória M 35- 3. miesto Šmelík Ján, Mazúr Milan, Šmelík Juraj
23.6.2006, M-SR v nočnom OB / TJ Rapid Bratislava – Jahodník
Kategória M 45- 3. miesto Petrinec Milan
15.9.2006, M-SR v šprinte / Farmaceut Bratislava – Karlova Ves
Kategória W 21- 1. miesto Bajtošová Hana
Kategória M-14 2. miesto Petrinec Mário
Kategória M 45- 2. miesto Petrinec Milan
16.9.2006, M-SR na klasickej trati / Kobra Bratislava – Svätý Jur
Kategória M-20 1. miesto Mazúr Martin
Kategória M 60- 2. miesto Šmelík Ľudovít
Kategória W 21- 2. miesto Bajtošová Hana
Kategória M 40- 3. miesto Šmelík Juraj
Kategória M 60- 3. miesto Sláma Peter
Kategória W 40- 3. miesto Kumová Iva
10.7.2006, Majstrovstvá sveta v OC / Joensuu – Fínsko
Trať middle 2. miesto Bajtošová Hana
Pohár predsedu SZOŠ /žiaci do 14 rokov/
4. miesto
Slovenský rebríček klubových družstiev /dospelí/
3. miesto

2005

29.7.2005, M-SR na klasickej trati / Akademik TU Košice – Silická planina
Kategória M 65- 1. miesto Sláma Peter
Kategória M-18 2. miesto Mazúr Martin
17.9.2005, M-SR na krátkej trati / Klub OB Kysak – Lemešany
Kategória W 21- 1. miesto Bajtošová Hana
Kategória W 35- 2. miesto Šmelíková Jana
Kategória M-18 3. miesto Mazúr Martin
Kategória M 45- 3. miesto Petrinec Milan
23.9.2005, M-SR v nočnom OB / Ekonóm Ban.Bystrica
Kategória M-18 1. miesto Mazúr Martin
Kategória M 35- 2. miesto Šmelík Juraj
Kategória W 35- 3. miesto Kumová Iva
24.9.2005, M-SR v štafetovom OB / Ekonóm Ban.Bystrica
Kategória W 35- 2. miesto Kumová Iva, Šmelíková Hana, Šmelíková Jana
Pohár predsedu SZOŠ /žiaci do 14 rokov/
4. miesto
Slovenský rebríček klubových družstiev /dospelí/
2. miesto

2004

22.5.2004, M-SR na krátkej trati / Akademik TU Košice
Kategória M 55- 3. miesto Sláma Peter
3.9.2004, M-SR v šprinte / Topoľčianky
Kategória M 55- 1. miesto Šmelík Ľudovít
Kategória M-18 3. miesto Mazúr Martin
Kategória W 35- 3. miesto Šmelíková Jana
4.9.2004, M-SR na klasickej trati / Nitra
Kategória M 55- 1. miesto Sláma Peter
Kategória M 60- 1. miesto Šmelík Ľudovít
Kategória W-20 1. miesto Bajtošová Hana
Kategória W 40- 2. miesto Kumová Iva
Kategória M 45- 3. miesto Petrinec Milan
Kategória W 35- 3. miesto Šmelíková Hana
5.9.2004, M-SR v štafetovom OB / Nitra
Kategória M-18 2. miesto Petrinec Andrej, Priesol Juraj, Mazúr Martin
Kategória W 35- 2. miesto Kumová Iva, Mazúrová Soňa, Šmelíková Hana
Kategória M 45- 3. miesto Priesol František, Formanko Dušan, Petrinec Milan
10.9.2004, M-SR v nočnom OB / Ekonóm Ban.Bystrica
Kategória M 45- 1. miesto Petrinec Milan
Kategória W 21- 1. miesto Bajtošová Hana
Kategória M-18 2. miesto Priesol Juraj
Kategória M 45- 3. miesto Formanko Dušan
27.6.2004, Majstrovstvá Európy dorastu / Salzburg – Rakúsko
Kategória M-18 štafety 1. miesto Mazúr Martin
Pohár predsedu SZOŠ /žiaci do 14 rokov/
6. miesto
Slovenský rebríček klubových družstiev /dospelí/
2. miesto

2003

31.5.2003, M-SR na krátkej trati / Žilina – Kunerád
Kategória M-16 2. miesto Mazúr Martin
Kategória M-18 2. miesto Priesol Juraj
Kategória M45- 3. miesto Petrinec Milan
Kategória W35- 3. miesto Šmelíková Jana
27.9.2003, M-SR na klasickej trati / Akademik TU Košice – Budimír
Kategória M55- 1. miesto Sláma Peter
Kategória W40- 1. miesto Kumová Iva
Kategória M35- 2. miesto Šmelík Ján
Kategória W21- 2. miesto Bajtošová Hana
Kategória M-18 3. miesto Priesol Juraj
28.9.2003, M-SR na klasickej trati / Akademik TU Košice – Budimír
Kategória M 45- 3. miesto Formanko Dušan, Sláma Peter, Petrinec Milan
Kategória W 19- 3. miesto Bajtošová Hana, Kátlovská Zora, Šmelíková Jana
21.6.2003, Majstrovstvá Európy dorastu / Pezinok – Slovensko
Kategória M-16 štafety 3. miesto Mazúr Martin
Pohár predsedu SZOŠ /žiaci do 14 rokov/
7. miesto
Slovenský rebríček klubových družstiev /dospelí/
2. miesto

2002

27.4.2002, M-SR na dlhej trati / Sokol Pezinok – Dubová
Kategória M35- 3. miesto Šmelík Ján
Kategória W-18 1. miesto Bajtošová Hana
Kategória W35- 1. miesto Šmelíková Jana
18.5.2002, M-SR na krátkej trati / Sokol Pezinok – Kučišdorfská dolina
Kategória M-16 3. miesto Mazúr Martin
Kategória W-18 1. miesto Bajtošová Hana
Kategória W 35- 3. miesto Šmelíková Jana
29.6.2002, M-SR v parkovom OB / BBA – Štrbské Pleso
Kategória M35- 2. miesto Šmelík Ján
Kategória W-18 1. miesto Bajtošová Hana
Kategória W35- 2. miesto Šmelíková Jana
14.9.2002, M-SR na klasickej trati / Klub OB a SKI Kysak – Kysak
Kategória M 60- 3. miesto Sláma Peter
Kategória W -18 1. miesto Bajtošová Hana
Kategória W 35- 2. miesto Šmelíková Jana
Pohár predsedu SZOŠ /žiaci do 14 rokov/
6. miesto

2001

21.4. 2001, M-SR na dlhej trati / ATU Košice – Drieňovec
Kategória W 35- 3. miesto Šmelíková J.
16.6. 2001, M-SR na krátkej trati / VTJ Žižka Malacky – Kamenný Mlyn
Kategória M 19- 3. miesto Šabo M.
Kategória W-18 2. miesto Bajtošová H.
8.9. 2001, M-SR v nočnom OB / Ekonóm Ban.Bystrica
Kategória M 35- 2. miesto Petrinec Milan
Kategória W-18 1. miesto Bajtošová Hana
14.9. 2001, M-SR v parkovom OB / Kobra Bratislava – Kremnica
Kategória W-18 1. miesto Bajtošová Hana
15.9. 2001, M-SR na klasickej trati / Kobra Bratislava – Stará Kremnička
Kategória M-14 2. miesto Mazúr M.
Kategória M 40- 1. miesto Petrinec M.
Kategória M 50- 3. miesto Vávra V.
Kategória W-18 2. miesto Bajtošová
Kategória W 35- 1. miesto Šmelíková J.
16.9. 2001, M-SR v štafetovom OB / Kobra Bratislava – Lutila
Kategória M-14 1. miesto Müller Adam, Kuma Peter, Mazúr Martin
Kategória W 35- 1. miesto Mazúrová Soňa, Kumová Iva, Šmelíková Jana
Kategória W-18 2. miesto Fajtová Stanislava, Kumová Katarína, Bajtošová Hana
Pohár predsedu SZOŠ /žiaci do 14 rokov/
4. miesto
Slovenský rebríček klubových družstiev /dospelí/
3. miesto