Vitajte!

Telovýchovná jednota Rapid Bratislava vznikla v roku 1931 v periférnej štvrti Prievoz. V tomto období mala TJ iba 200 členov registrovaných v troch oddieloch. Výrazný vzostup zaznamenala po roku 1948, kedy sa zlepšili podmienky pre športovanie a TJ evidovala 11 oddielov s 1936 členmi. Dnes má telovýchovná jednota vo svojich radoch 310 členov v štyroch oddieloch: cyklistika, moderná gymnastika, karate a orientačný beh.

Naši športovci úspešne súťažia na domácich aj zahraničných súťažiach. TJ Rapid Bratislava má aj svoje hospodárske zariadenie a podniká v prenájme vlastných kancelárskych, skladových a otvorených priestorov. Prevádzkuje aj zariadenie pre tipujúcich – stávkovú zberňu na Herlianskej ul. v Bratislave, kde sprostredkováva hry Športka, Keno 10, Mates a predaj žrebov.

Výzva na predkladanie návrhov/ponúk – Verejná obchodná súťaž

Telovýchovná jednota Rapid Bratislava vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž (VOS) podľa § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej ako „Obchodný zákonník“), o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na zákazku s názvom: "Novostavba športovej haly TJ RAPID" , dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie na odkazoch dole.