Karate

Oddiel karate na oslave 70. výročia založenia TJ Rapid:

Ďaľšie informácie o činnosti oddielu karate nájdete na stránke www.karaterapid.sk