Moderná gymnastika

V Bratislave pôsobí oddiel modernej gymnastiky (MG) TJ Rapid Bratislava už vyše dvadsať rokov. Svoju činnosť vykonáva vo Vrakuni a v Petržalke. O členky oddielu sa stará osem kvalifikovaných tréneriek a rozhodkýň, ktoré sú registrované v Slovenskom zväze modernej gymnastiky.

Dievčatá, ktoré sú členkami oddielu, na tréningoch získavajú základy pohybovej výchovy, akrobacie, klasického tanca a cvičenia s gymnastickým náčiním.

Organizujeme letné sústredenia, kde nacvičujeme nové voľné zostavy a tanečné choreografie.

V športových súťažiach MG na Slovensku náš oddiel dosahuje veľmi dobré výsledky najmä v kategórii spoločných skladieb.

Bližšie informácie o činnosti oddielu modernej gymnastiky nájdete na stránke www.modernagymnastika.sk