Moderná gymnastika

Bližšie informácie o činnosti oddielu modernej gymnastiky nájdete na stránke www.modernagymnastika.sk