História oddielu

Náš oddiel OB patrí k prvým oddielom so zameraním na orientačný beh, ktoré vznikali vo vtedajšom Československu. Skupina nadšencov a vyznávačov tohto športu zo Slávie SVŠT a Lokomotívy Bratislava sa rozhodli hľadať lepšie podmienky na rozvoj svojej činnosti a v roku 1966 založila Oddiel orientačného behu pri TJ Rapid Bratislava. Prvým predsedom oddielu sa stal Ing. Mojmír Šeliga. Dosiahnuté výsledky z tohto obdobia ukazujú, že v TJ Rapid našli výborné podmienky na tréning i vrcholový šport.

Pre ilustráciu:
r.1967 Majstrovstvá ČSSR – Ľ. Šmelík 3.miesto
r.1968 Majstrovstvá ČSSR – Ľ. Šmelík 1.miesto, Majstrovstvá Slovenska – Ľ. Šmelík 1.miesto, O.Vigašová – 1.miesto
r.1969 Majstrovstvá Slovenska – štafeta (Ľ. Šmelík, L. Hýbal, J. Jašek) – 1. miesto
r.1970 Slovenský rebríček – Ľ Šmelík 1. miesto, Čs. rebríček družstiev – TJ Rapid 6. miesto
r.1971 Slovenský rebríček – P. Sláma 1. miesto, Ľ. Šmelík 2. Miesto
r.1972 Slovenský rebríček – Ľ. Šmelík 1. Miesto, Majstrovstvá Slovenska – štafeta mužov 1. miesto

Orientační bežci z TJ Rapid Bratislava boli úspešní nielen po športovej a výkonnostnej stránke, ale angažovali sa a boli priekopníci aj v iných oblastiach tohto športu. V r.1968 iniciovali vznik Zväzu orientačného behu Slovenska a jeho predsedom sa stal „rapiďák“ Ing. Mojmír Šeliga. Nezaostala ani organizačná činnosť a poriadanie pretekov. Oddiel zorganizoval športový pobyt v Mekke orientačného behu vo Švédsku, podarilo sa zrealizovať myšlienku viacdenných medzinárodných pretekov a tak v r.1971 poriadal náš oddiel 1. ročník trojdenných medzinárodných pretekov Grand Prix Slovakia na mapách Zurdok, Ravnica a Kamzík. Usporiadali sme i 3. ročník Grand prix Slovakia na mapách Pekný les, Vetrov plac a Kamzík.

Ďalšia tradičná akcia začala v r.1973 -1. ročník pretekov Prvý jarný kufor, ktoré sa konajú každoročne doteraz. Niekoľkokrát sme usporiadali i najvyššie domáce preteky, Majstrovstvá ČSSR, a to v r.1974-klasická trať a štafety, r.1977-dlhá trať (mapa Červený kameň), r.1983-dlhá trať (mapa Lažetky 1, 2, 3), r.1985-klasická trať a štafety (mapy Stánisko a Kačín).

Od roku 1976 riadil činnosť oddielu OB nový predseda oddielu – Viktor Vávra. V tomto období bol príliv talentovaných detí, z ktorých mnohé zostali verné OB dodnes. Napr. V. Autrata, bratia Petrincovci, A. Kľučková, E. Pukalovičová, sestry Lukáškové, P. Sláma ml. a ďalší.

V r.1981 prišlo k výmene predsedu oddielu OB a na tento post nastúpila Soňa Váliková-Galádová. Zakrátko nastala ďalšia funkcionárska výmena na čele oddielu a v r.1982 sa stal predsedom oddielu OB Dušan Formanko, ktorý je v tomto činný dodnes. ALT

Bohatá je činnosť oddielu i v hnutí orientačného behu, kde máme na všetkých úrovniach desiatky profesionálnych rozhodcov, organizátorov, trénerov, kartografov a funkcionárov. Z našich radov vyšli reprezentanti troch republík (ČSSR, ČSFR a SR), ako boli a sú Pavol Brunovský, Jaroslav Jašek, Juraj Petrinec, Miroslav Stržínek, Ľudovít Šmelík, Mikuláš Šabo, Oľga Vigašová, Hana Bajtošová. Tituly a medailové umiestnenia na majstrovských i rebríčkových súťažiach získavali v minulosti i v súčasnosti aj ďalší naši športovci: J. Petrinec, K. Hrabinský, P. Sláma ml., M. Petrinec, J. Šmelík, M. Šabo, P. Sláma st., Ľ. Šmelík, I. Prieložná, A. Kľučková, Z. Briedová, H. Bajtošová, Z. Kátlovská, I. Kumová a mnoho ďalších.

Oddiel aktívne a kvalitne usporiadal preteky na úrovni Majstrovstiev Slovenska:
r.1982 dlhá trať (mapa Cerová dráha)
r.1991 dlhá trať (mapa Čerťaž)
r.1994 klasická trať a štafety (mapa Pukanec – Breziny)
r.1996 krátka trať (mapa Snežienka)

a celoštátne rebríčkové súťaže:
r.1981 Slovenský rebríček štafiet (mapa Zrkadlový háj)
r.1984 Slovenský rebríček jednotlivcov (mapa Tri duby)
r.1988 Slovenský rebríček štafiet (mapa Červený kameň)
r.1990 Slovenský rebríček jednotlivcov (mapa Lindavský les)
r.1997 Slovenský rebríček jednotlivcov a štafiet (mapa Snežienka)
r.2001 Slovenský rebríček jednotlivcov (mapa Marianka)
r.2003 Slovenský rebríček jednotlivcov (mapa Kučišdorf)
r.2005 Slovenský rebríček jednotlivcov (mapa Driny – Jahodník)

Aj po roku 2000 patrí náš oddiel medzi najväčšie na Slovensku a dokáže zabezpečiť svojim členom kvalitné podmienky na tréning a rozvoj výkonnostného i vrcholového orientačného behu.

Pravidelne dosahujeme veľmi dobré výsledky v Slovenskom rebríčku jednotlivcov, aj v celkovom hodnotení klubových družstiev, kde sme sa umiestnili:
V roku 2001 na 3. mieste
V roku 2003 na 2. mieste
V roku 2004 na 2. mieste
V roku 2005 na 2. mieste
V roku 2006 na 2. mieste

V posledných 5 rokoch dosahujú výborné výsledky hlavne mladí pretekári, H. Bajtošová, Martin Mazúr, J. Priesol, ktorí reprezentujú nielen náš oddiel, ale ako členovia dorasteneckej a juniorskej reprezentácie aj Slovenskú republiku.
Najvýraznejšie výsledky dosahuje v súčasnosti Martin Mazúr, ktorý bol v roku 2003 členom bronzovej štafety na Majstrovstvách Európy dorastencov v Pezinku a v roku 2004 členom zlatej štafety na Majstrovstvách Európy dorastencov v Salzburgu. V tom istom roku získal bronzovú medailu na skrátenej trati na Majstrovstvách sveta školskej mládeže v Belgicku.

Veľmi dobré výsledky dosahujú členovia nášho oddielu aj v súťažiach v orientačnej cyklistike na horských bicykloch. V roku 2004 sa stali majstrami Slovenska Martin Mazúr v kategórii M-18 a Mikuláš Šabo v hlavnej kategórii M 19-. Mikuláš Šabo sa zároveň v rokoch 2005 a 2006 stal celkovým víťazom Slovenského pohára v orientačnej cyklistike. V roku 2004 reprezentoval Slovenskú republiku na Majstrovstvách sveta v Austrálii a v roku 2005 bol členom slovenského družstva, ktoré v pretekoch štafiet na Majstrovstvách sveta v orientačnej cyklistike v B. Bystrici skončilo na 8. mieste.
Najväčší úspech v histórii Slovenska dosiahla v orientačnej cyklistike Hana Bajtošová, ktorá na Majstrovstvách sveta v orientačnej cyklistike v roku 2005 skončila v pretekoch na klasickej trati (long) na 6. mieste, v pretekoch na skrátenej trati (middle) na 8. mieste, a bola členkou slovenského družstva, ktoré v pretekoch štafiet skončilo na 8. mieste. Zároveň v roku 2005 skončila v celkovom hodnotení Slovenského pohára v orientačnej cyklistike na 2. mieste.

Vo výborných výkonoch pokračovala Hana Bajtošová aj v ďalších rokoch. Získala prvú striebornú medailu pre Slovensko z pretekov na skrátenej trati (middle) na Majstrovstvách sveta v orientačnej cyklistike vo Fínsku v roku 2006. Tento úspech zopakovala aj v roku 2007, keď na Majstrovstvách sveta v orientačnej cyklistike v Českej republike na skrátenej trati (middle) zopakovala strieborné umiestnenie a pridala skvelé 3. miesto v šprinte. Zatiaľ posledný historický úspech dosiahla v roku 2008, keď 25. augusta 2008 na Majstrovstvách sveta v orientačnej cyklistike v Starych Jablonkach v Polsku získala titul majsterky sveta v šprinte.

V rokoch 2001 až 2011 pretekári nášho oddielu na pretekoch Majstrovstiev Slovenska v orientačnom behu získali celkovo 56 zlatých medailí a titulov majstra Slovenskej republiky. Veľkú zásluhu na týchto uspechoch majú nie len pretekári starších vekových kategórií ale aj pretekári žiackych dorasteneckých a juniorskych kategórii.

Veľký pokrok za posledných 10 rokov urobili hlavne pretekári žiackych kategórií, ktorí sa v súťaži oddielov o pohár predsedu Slovenského zväzu orientačných športov pre žiakov do 14 rokov postupne prepracovli až k víťazstvám v rokoch 2009, 2010 a 2011.

Ďalej by sme mohli podrobne vyratúvať uspechy našich pretekárov, avšak za najvačší úspech nášho oddielu v poslednom období považujeme organizáciu medzinárodných 3-dňových pretekov 35. ročníka Veľkej ceny Slovenska v orientačnom behu – 2011, ktorý sme úspešne zorganizovali v Ladomerskej Vieske práve v roku 45. roku od vzniku oddielu orientačného behu TJ Rapid Bratislava.

16. januára 2012