Protokol 10. ročníka pretekov v OB Yeti Zima Cup,


2. kolo Oblastného rebríčka 2015 Západnej oblasti SZOŠ.


Názov pretekov:       YETI ZIMA CUP, 10.ročník

Dátum konania:       18.01.2015

Miesto konania       Bratislava - Ostredky, OŠG Ostredková 10

Usporiadateľ:          RBA - TJ Rapid Bratislava, Oddiel OB

Riaditeľ pretekov: Jozef Jánoška
Hlavný rozhodca: Milan Petrinec, R1
Staviteľ tratí: Ján Štubňa

Použitá mapa:       Mapa pre OB Ružinov-Ostredky, mierka M=1:5000, ekvidištanta E=1 m, stav 01/2006, revízia 01/2015, rozmer A4, bez vodovzdornej úpravy.

Terén:        Dobre priebežný, prehľadný a otvorený priestor sídliska s priľahlým parkom.

Trate križovali komunikácie s malou dopravnou frekvenciou.

Počasie: Preteky sa uskutočnili za príjemného slnečného počasia, bolo jasno, sucho, bezvetrie, teplota ovzdušia +8° C, ideálny deň na športovanie.

Hodnotenie:           Časový harmonogram uvedený v propozíciach zo strany organizátora bol dodržaný. Neskorý príchod vedúcich oddielov pretiahol prezentáciu o 30 minút!! Samotné preteky prebehli bez problémov. Úrazy ani zranenia sa nestali žiadne. Pretekov sa zúčastnilo 186 pretekárov. Na mieste neboli podané žiadne protesty.

Drobnými vecnými cenami boli ocenení všetci v kat. RD, M/W -10, prví traja v kat. M/W -12, -14 a víťazi v kat. M/W -18, 19-, 45-, 55-, Open.

Odmenené boli aj všetky deti na Obrázkovej trati kde bolo 50 účastníkov.

Hlavný rozhodca schválil priebeh pretekov a technické výsledky v celom rozsahu.

TJ Rapid Bratislava, oddiel orientačného behu, www.tjrapid.sk

               Milan Petrinec                                                       Jozef Jánoška

            hlavný rozhodca                                           riaditeľ pretekovVýsledky všetkých kategorií (bez mezičasov)

Výsledky jednotlivých kategorií vrátene mezičasov : M-10    M-12    M-14    M-18    M19-    M45-    M55-    OPEN    RD    W-10    W-12    W-14    W-18    W19-    W45-    W55-