Protokol 8. ročníka pretekov v OB  Yeti Zima Cup,

 

3. kolo Zimnej ligy 2013 Západnej oblasti SZOŠ.

 

 

 

 

Názov pretekov:               YETI ZIMA CUP, 8.ročník

Dátum konania:                20.01.2013

Miesto konania         Bratislava - Petržalka, ZŠ Tupolevova 20

Usporiadateľ:          RBA - TJ Rapid Bratislava, Oddiel OB

Riaditeľ pretekov:     Dušan Formanko, R1
Hlavný rozhodca:     Marián Mikluš, R2
Staviteľ tratí:           Milan Petrinec, R1

Použitá mapa:         Nová mapa pre OB "Dunajské rameno", mierka M=1:5000, ekvidištanta 1 m,

norma ISSOM 2007, stav 01/2013, rozmer A4, bez vodovzdornej úpravy.

Terén:                  Východná a západná strana priestoru mapy je sídlisková zástavba s pohybom vozidiel po komunikáciách. Centrálnu časť priestoru mapy tvorí otvorený parkový priestor, s čiastočne zvlneným terénom a množstvom cestičiek.

Priestor predeľuje rameno Dunaja, ktoré je prechodné len v miestach mostíkov.

Počasie:                          Preteky sa uskutočnili za príjemného zimného oblačného počasia s miernym vetrom, teplota ovzdušia +1°C, súvislá snehová pokrývka 30cm.

Hodnotenie:             Preteky sa uskutočnili za príjemného zimného počasia, beh bol výrazne sťažený 30 cm snehovou pokrývkou. Pretekov sa zúčatnilo 111 pretekárov. Časový harmonogram uvedený v propozíciach bol dodržaný. Pre sťažené bežecké podmienky bol časový limit pretekov operatívne predĺžený na 90 minút. Samotné preteky prebehli bez problémov. Úrazy ani zranenia sa nestali žiadne.

Dvaja pretekári boli diskvaliikovaný usporiadateľom z dôvodu ich prebehnutia cez hlavnú cestu, ktorá bola v pokynoch i v mape označená ako zakázaná.

Na mieste neboli podané žiadne protesty.

Víťazi v každej kategórii a všetky deti boli odmenené vecnými cenami.

Hlavný rozhodca schválil priebeh pretekov a technické výsledky v celom rozsahu.

 

TJ Rapid Bratislava, oddiel orientačného behu, www.tjrapid.sk

                  Marian Mikluš                                                       Dušan Formanko

                hlavný rozhodca                                                       riaditeľ pretekov

 

 

 

Výsledky všech kategorií (bez mezičasů)

Výsledky jednotlivých kategorií včetně mezičasů : M-10    M-14    M-18    M19-    M45-    OPEN    RD    W-10    W-14    W-18    W19-    W45-    OBR