Protokol a technické výsledky

 

39. ročník pretekov v orientačnom behu

 

Prvý Jarný Kufor, alebo 6. raz bez Petra Slámu

 

1. kolo oblastného rebríčka 2012 Západnej oblasti SZOŠ

 

 

Protokol

 

Usporiadateľ:                  TJ Rapid Bratislava, oddiel orientačného behu

 

Dátum a miesto pretekov:         25. 3. 2012 v Bratislave, Kamzík - Cvičná lúka

 

Funkcionári pretekov:      Riaditeľ pretekov:     Dušan Formanko R 1

                                      Hlavný rozhodca:     Milan Mazúr R2

                                      Stavba tratí:           Katarína Schenková, Robert Schenk

 

Mapa:                                    Nad Kolibou, M = 1:10 000, E = 5 m, stav 05/2008, revízia 03/2011, 6-farebná

podľa kľúča IOF, rozmer A4, (297x210 mm), mapy neboli vodovzdorne upravené.

 

Terén:                  Lesný, malokarpatský, kopcovitý s hustou sieťou lesných ciest, po zime

ešte nezalistnený, dobre priehľadný a priebežný.

 

Počasie:                Jasno, slnečno, veľmi mierny vietor, teplota 20oC.

Hodnotenie:           Preteky prebehli bez problémov, nevyskytli sa žiadne technické chyby. Organizátor posunul čas štartu o 35 minút pre väčsie množstvo dohlasujú-

                                    cich sa pretekárov a prezentujúcich sa po časovom limite prezentácie.

Neboli podané žiadne protesty, nezaznamenali sme nijaké úrazy. Pretekov sa zúčastnilo 166 pretekárov. Prví traja v každej kategórii boli ocenení drobnými vecnými cenami, deti v kategóriách T-1 a T-1R všetky.

Hlavný rozhodca schválil priebeh pretekov a technické výsledky v plnom rozsahu.

 

Súťaž klubov o 39. ročník Prvého Jarného Kufra:

Spôsob Hodnotenia:  Víťaz v kategórii bude mať počet bodov rovnajúci sa počtu hodnotených pretekárov

v danej kategórii, mimo diskvalifikovaných. Každé nižšie umiestnenie bude mať o 1 bod menej, posledný hodnotený pretekár v kategórii získa 1 bod. Počet pretekárov nie je obmedzený.

Víťazný oddiel OB TJ Rapid Bratislava získal špeciálnu doživotnú klubovú cenu – Prvý Jarný Kufor 2012.

 

Poradie oddielov:            RBA    427 bodov

VBA    301 bodov

FBA    282 bodov

SPE    279 bodov

SKS    200 bodov

PEZ    158 bodov

BBA    128 bodov

GAM     93 bodov

VZA      91 bodov

KAM     34 bodov

                                      SSN      23 bodov

                                     SKR      22 bodov

                                      HBB      17 bodov

 

 

                 Milan Mazúr                                                       Dušan Formanko

            hlavný rozhodca                                           riaditeľ pretekov