Protokol a technické výsledky

v orientačnom behu

 

Jarná cena Rapidu

 

         4. kolo oblastného rebríčka 2012 Západnej oblasti SZOŠ

 

 

Protokol

 

Usporiadateľ:                    TJ Rapid Bratislava, oddiel orientačného behu, www.tjrapid.sk

 

Dátum a miesto pretekov:   27.5.2012,  V Bratislave - Krasňanoch, na Peknej ceste - lúka pod horárňou

 

Funkcionári pretekov:         Riaditeľ pretekov:        Dušan Formanko R1

                                         Hlavný rozhodca:        Milan Petrinec R1

                                         Stavba tratí:              Ján Štubňa

 

Mapa:                      Pekná cesta 2012, M = 1:10 000, E = 5 m, stav 10/2007, revízia 04/2012, 6-farebná podľa kľúča IOF, rozmer A4, (297x210 mm).

 

 

Terén:                        Lesný, malokarpatský, dobre priebežný s hlbokými dolinami. V priestore je veľké množstvo nezakreslených vývraťov po ťažbe kalamitného dreva.

 

Počasie:                 Fantastické: jasno, slnečno, teplota 22oC, ideálne na behanie.

 

Hodnotenie:             Preteky prebehli bez problémov, nevyskytli sa žiadne technické chyby.

Neboli podané žiadne protesty a nestali sa žiadne úrazy.

Pretekov sa zúčastnilo 84 pretekárov. Prví traja v každej kategórii boli ocenení drobnými vecnými cenami, deti v kategóriách T-1 a T-1R všetky.

Hlavný rozhodca schválil priebeh pretekov a technické výsledky v plnom rozsahu.

 

 

 

              Milan Petrinec                                                           Dušan Formanko

             hlavný rozhodca                                                  riaditeľ pretekov

 
 

Výsledky všech kategorií (bez mezičasů)

Výsledky jednotlivých kategorií včetně mezičasů : T-1    T-1R    T-2    T-3    T-5    T-7