Prvý jarný kufor 2013

24. marec 2013
Bratislava – Partizánska lúka

Pokyny

Štart: 00:00 = 11.00 hod., intervalový

Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím kontrolných stanovíšť a elektronickým razením Sport Ident.

Zhromaždisko: V Bratislave, Amfiteáter na Partizánskej lúke, GPS: N 48° 10' 39" E 17° 04' 27"

Prezentácia: 24.3.2013, od 9.00 h. do 10.00 h. v mieste zhromaždiska. Dodržte prosím hodinu!

Obrázková trať: Pre najmenšie deti, štart pri amfiteátri v čase od 11.00 do 12.00 hod.

Uzávierka cieľa: o 14:00 hod.

Mapa: Nad Kolibou, M = 1:10 000, E = 5 m, stav 05/2008, revízia 03/2011, 6-farebná podľa kľúča IOF, rozmer A4, (297x210 mm), mapy nebudú vodovzdorne upravené. Na štarte budú k dispozícii euroobaly A4.

Terén: Lesný, malokarpatský, kopcovitý s hustou sieťou lesných ciest, po zime ešte nezalistnený, dobre priehľadný a priebežný so zvyškami snehovej pokrývky.

Raziaci systém: SportIdent, vo všetkých kategóriách.

Opisy kontrol: Budú vytlačené na mapách v piktogramoch a k dispozícii aj na zhromaždisku.

Značenia a vzdialenosti:

  • centrum – štart: 400 m – modré stužky
  • štart – mapový štart: 70 m – červené stužky
  • cieľ – centrum: 150 m – bez značenia

Funkcionári:

  • riaditeľ pretekov: Dušan Formanko R1
  • hlavný rozhodca: Marián Mikluš R3
  • stavba tratí: Hana Šmelíková R2

Predpis: Preteká sa podľa platných pravidiel OB a súťažného poriadku vydaných SZOŠ.

Vyhodnotenie: Vyhlásenie výsledkov pretekov bude po ukončení pretekov, asi o 13.30 hod. v centre pretekov. Prví traja v kategóriách M/W-10D, M/W-10, M/W-12 a M/W-14 dostanú drobnú vecnú cenu. V ostatných kategóriách iba víťazi. Ocenený bude aj víťazný oddiel v bodovaní klubov. Víťazný oddiel získa špeciálnu doživotnú klubovú cenu – Prvý Jarný Kufor 2013.

Hodnotenie oddielov: Víťaz v kategórii bude mať počet bodov rovnajúci sa počtu hodnotených pretekárov v danej kategórii, mimo diskvalifikovaných. Každé nižšie umiestnenie bude mať o 1 bod menej, posledný hodnotený pretekár v kategórii získa 1 bod. Počet pretekárov nie je obmedzený.

Informácie: Riaditeľ pretekov na e-mail: formanko@t-zones.sk, prípadne telefonicky: 0903 514 492.

Poznámka: Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a  na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

Parametre tratí:

M –100,9 km / 40 m
M –121,4 km / 85 m
M –141,8 km / 90 m
M –184,1 km / 225 m
M 19–4,8 km / 275 m
M 45–4,1 km / 225 m
M 55–3,6 km / 180 m
W –100,9 km / 40 m
W –121.4 km / 85 m
W –141,8 km / 90 m
W –183,6 km / 180 m
W 19–4,1 km / 225 m
W 45–2,0 km / 90 m
W 55–1,8 km / 90 m
K3 (kondičná do 3 km)3,2 km / 155 m
N (náborová,jednoduchá)1,8 km / 90 m

Aby sa maličkí pretekári na trati M/W –10 nestratili: trať bude jednoduchá – po cestičkách. V prípade, že sa pretekár v postupe rozhodne pre zlú cestičku, ktorá by ho zaviedla do veľmi veľkého „kufra“, na tejto cestičke nájde po niekoľkých metroch, veľmi smutného smajlíka. Tento smajlík ho upozorní na to, že postupuje zle. Treba sa vrátiť späť na kontrolu a porozmýšľať na lepšom postupe. Smajlíci budú iba na tých cestičkách, ktorými by sa deti mohli dostať úplne mimo. Dúfame, že takto predídeme stratám najmenších detí a zároveň deťom dodáme odvahu