Okresné kolo SAŠŠ v Bratislave II 2003

29. apríl 2003
Bratislava