M-SR v nočnom orientačnom behu 2006

23. jún 2006
Jahodník