Krasový víkend v Karpatoch 2006

24. jún 2006—25. jún 2006
Jahodník