Zimná liga

Dna 15.12.2007 usporiada Farmaceut Bratislava preteky Zimnej ligy Zimny
elixir. Podla pocasia sa uskutocnia bud na Kolibe alebo na Dlhych Dieloch.
Start 00:00 je o 12:00. Prihlasky posielajte tajomnikovi frantisek.priesol@gmail.com do 10.12.2007 do 20:00. Blizsie informacie na stranke Farmaceutu Bratislava http://fba.orienteering.sk/view.php?cisloclanku=2007110008