Vinšovanie

Milí športoví priatelia,
prajem Vám príjemné, pokojné a spokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu
rodiny a známych, ako i zopár natrénovaných hodín v prírode.
V ďalších dňoch Nového roku 2008 Vám spolu s kaprom Bohdanom želám
pevné zdravie, nutné šťastie, veľa humoru a mnoho pekných osobných
i športových zážitkov.
PF´2008!