Detská obrázková trať – YZC 2016


mapa: Yetík 2016, mierka 1:2500
Trať: 700 m, prev. 0 m, 10 kontrol
zúčastnilo sa 30 detí

Mikloš Andrej 6:02
Sýkora Tristan 7:18
Brňák Jakub 8:24
Mlynáriková Eliška 10:15
Lago Elenka 11:58
Baloghová Zorka 12:14
Spišiak Michal 13:20
Vorlíčková Martina 14:32
Golian Maroš 15:02
Mravíková Teodora 16:05
Jonášová Ema 16:30
Butáš Samko 17:40
Jánoš Martin 18:05
Vaňo Matúš 21:00
Knapčok Matej 21:02
Toporová Kika 21:38
Spišiaková Katka 22:22
Grosová Emka 22:24
Bukovac Lukáš 23:00
Németh Martin 23:05
Pecníková Janka 23:38
Majerčáková Nataška 23:55
Bochníčková Simona 24:01
Kocúr Boris 27:05
Kocúrová Barbora 28:20
Sýkora Alan 31:35
Havlík Andrej 33:00
Šóš Miki 34:50
Habarda Filip 36:35
Šabová Elenka 41:40